Állásajánlat Árajánlat kérés Pályázatok Kapcsolat
 
Please update your Flash Player to view content.

Mi az SLA?

Az SLA az angol Service Level Agreement kifejezés rövidítése, ami magyarul szolgáltatási szint szerződést jelent. Bármilyen tevékenységet takar is az outsourcing, találkozni fogunk a kifejezéssel, így jó, ha tudjuk mit is jelent valójában. Az SLA az angol Service Level Agreement kifejezés rövidítése, ami magyarul szolgáltatási szint szerződést jelent.

Munkáltató által fizetendő járulékok 2012
Munkáltató által fizetendő járulékok 2012 mértéke
  • Szociális hozzájárulási adó
27%

A százalékos EHO mértéke 27%.

( Teljes jogszabályi háttere: 2011. évi CLVI. tv. IX. fejezet , lásd.: Aktuális jogszabályok)

2012. január 01.-jétől a szociális hozzájárulási adó a társadalombiztosítási járulék egészét felváltja. Az adó megfizetése társadalombiztosítási ellátásra és álláskeresési ellátásra nem jogosít.
A szociális hozzájárulási adó alanyai a kifizető, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő. Szociális hozzájárulási adó szempontjából bárki lehet- természetes, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, tehát a kifizető gogalom itt nem ugyanaz, mint az adózás rendjéről szóló törvényben.

A kifizetőt terhelő adó alapja az adófizetési kötelezettséggel járó jogviszonya alapján kifizetett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerint adókötelezettség alá eső önálló vagy nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg- alap számításnál figyelembe vett jövedelem.
A megbízási és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó, a minimálbér 30 százalékát el nem érő jövedelmek után szociális hozzájárulási adót kell fizetni, 27% EHO-t már nem.
A társas vállalkozás személyesen közreműködő vagy- nem munkaviszonyban eljáró- ügyvezető tagja után az a tevékenység ellenértékeként juttatott jövedelem alapján kell kifizetni, de legalább a minimálbér 112,5% után. Nem kell figyelembe venni az adóalapminimum- számításnál azokat a napokat, amelyekre a tag legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, ill. közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat; vagy más olyan kifizetővel is adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyban áll, amely a minimálbér 112,5 százaléka alapján megfizeti utána az adót.
A természetes személynek nyilatkoznia kell a kifizetője részére a heti 36 órát elérő munkaviszonyáról, nappali tagozatos tanulói jogviszonyáról, valamint olyan más jogviszonyáról, amelyben a minimálbér 112,5 %-a után megfizetik az adót.
Adókedvezmények:
A számított szociális hozzájárulási adót csökkenti:

 

  • a munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény;
  • a Karrier Híd Programban részt vevők utáni kedvezmények;
  • a foglalkoztatási kedvezmények
  • a szakképzettséget nem igénylő munkakörök kedvezménye (2013-tól)


Munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény:
A kifizető adókedvezményt vehet igénybe, ha a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez (299/2011 (XII.22) Korm.rend.) szükséges béremelést valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója után végrehajtotta. Nem vehető igénybe az adókedvezménynél a béremelés, ha a kifizető azt béren kívüli juttatás formájában nyújtotta.
Folyamatosan foglalkoztatott a munkavállaló, ha a kifizetővel az adókedvezmény alapjául szolgáló hónapban munkaviszonyban áll, és 2011. november1-je és 2011. december 31-e között bármelyik napon az adókedvezményt érvényesítő kifizetővel munkaviszonyban állt.
Nincs elvárt béremelési feltétel, ha a kifizető 2011 novemberében és decemberében egy napig sem volt munkáltatója egyetlen természetes személynek sem.
Az adókedvezményt a kifizető havonta a naptári hónap egészében fennálló munkaviszonyok utáni részkedvezmények összegeként állapítja meg.
A részkedvezmény alapja a atermészetes személyt munkaviszonyára tekintettel megillető bruttó munkabér.
A kedvezmény mértéke 2012-ben havonta a kedvezményalap 21,5%-a, de legfeljebb 16.125 Ft, ha a bruttó munkabér nem haladja meg a 75 ezer forintot. Amennyiben a bruttó bér nagyobb, mint 75 ezer forint, az előzőek szerint meghatározott összeget (16.125) csökkenteni kell a  kedvezményalap 75 ezer forintot meghaladó részének 14%-ával.

Karrier Híd Program kedvezménye:
Az állami foglalkoztatási szerv által kérelemre kiadott igazolás alapján,  a közszférában foglalkoztatott személy után a kifizető kedvezményt érvényesíthet.
A kedvezmény mértéke a munkavállaló bruttó munkabérének, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 13,5%-a.

Nem szakképzettek adókedvezménye:

A FEOR08 9. csoportjába tartozó foglalkozás szerinti munkakörben, munkaviszonyban foglalkoztató kifizető e munkaviszonyra tekintettel adókedvezményt vehet igénybe.
A kedvezmény mértéke, az ezen munkakörben foglalkoztatott munkavállalót megilletó bruttó munkabére, de legfeljebb a minimálbér 9 %-a.

Foglalkoztatási kedvezmények:

a., A pályakezdők utáni Start- kedvezmény mértéke:
?    legfeljebb középfokú végzettségű pályakezdőnél a bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér másfélszeresének 17%-a a foglalkoztatás első évében, 7%-a a foglalkoztatás második évében.
?    A felsőfokú végzettségű pályakezdőnél a bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 17%-a a foglalkoztatás első kilenc hónapjában, 7%-azazt követő három hónapban.
b., A Start Plusz- kedvezmény is a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető. Mértéke a bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 17 százaléka a foglalkoztatás első évében, 7 százaléka a foglalkoztatás második évében.
c., Start Extra- kedvezményt vehet igénybe továbbra is a munkáltató. Az adókedvezmény mértéke a bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 27 százaléka a foglalkoztatás első évében, 17 százaléka a foglalkoztatás második évében.
d., 2012. január 01-je és 2012. december 31-e között új típusú, Start Bónusz kártya válthat ki. A kártyát olyan személy válthatja ki, aki
?    legalább három hónapig folyamatosan nyilvántartott álláskereső, vagy
?    gyesben, gyedben, gyetben, ápolási díjban részesült, és az ellátás folyósításának megszűnése óta még nem telt el 365 nap, illetve gyes mellett szeretne dolgozni, feltéve, hogy nincs munkahyelye, és
?    nincs Start, Start Plusz vagy Start Extra kártyája.
Ha valaki rendelkezik Start Bónusz kártyával és elhelyezkedik, a munkáltatója a szociális hozzájárulási adóból részkedvezményt vehet igénybe.
A kedvezmény mértéke a bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér másfélszeresének 27%-a a foglalkoztatás első évében. Feltétel a legalább 31 napos foglalkoztatás és a legalább napi négy órás munkaidő.

Az adókedvezmények közül, ha egy jogviszony alapján a kifizetőt több is megilleti, a kifizető választhatja ki, hogy melyiket érvényesíti. A kedvezmények az alábbi esetekben halmozhatók:
?    Start Plusz-, Extra- és Bónusz kedvezmények ( ide nem értve a Start- kedvezményt, amit a pályakezdők kaphatnak) bármelyik más kedvezménnyel együtt is érvényesíthetők. Amennyiben a halmozott adókedvezmények ezekben az esetekben negatív adót eredményeznek, a számított adó összegét meghaladó kedvezmény a kifizető más munkavállalókkal fennálló jogviszonyára tekintettel megállapított adóból levonható.
?    A Karrier Híd Program esetében az összevont kedvezmények csak a számított adó erejéig érvényesíthetők.