Állásajánlat Árajánlat kérés Pályázatok Kapcsolat
 
Please update your Flash Player to view content.

Mi az SLA?

Az SLA az angol Service Level Agreement kifejezés rövidítése, ami magyarul szolgáltatási szint szerződést jelent. Bármilyen tevékenységet takar is az outsourcing, találkozni fogunk a kifejezéssel, így jó, ha tudjuk mit is jelent valójában. Az SLA az angol Service Level Agreement kifejezés rövidítése, ami magyarul szolgáltatási szint szerződést jelent.

Felmondási idő

A munkaviszony, felmondással történő megszüntetése esetén a felmondási idő leteltével szűnik meg.
A felmondási idő célja, hogy munkáltatói felmondás esetén a munkavállalónak időt biztosítson az új munkahely keresésére, munkavállalói felmondás esetén pedig a munkáltatónak az új munkavállaló munkába állítására.

A felmondási idő mértéke

A felmondási idő harminc nap.
A munkáltató felmondása esetén a munkáltatónál munkaviszonyban töltött
a) három év után öt nappal,
b) öt év után tizenöt nappal,
c) nyolc év után húsz nappal,
d) tíz év után huszonöt nappal,
e) tizenöt év után harminc nappal,
f) tizennyolc év után negyven nappal,
g) húsz év után hatvan nappal meghosszabbodik.

A felek a fent említett időintervallumnál hosszabb, legfeljebb hathavi felmondási időben is megállapodhatnak.

A felmondás közlésénél a felmondási idő kezdő napja nem eshet korábbi időpontra, mert a felmondási idő a másik féllel való közlést követően kezdődik, valamint a felmondásnak nincs visszaható hatálya.
Munkáltatói felmondás esetén, ha a munkavállaló a felmondási idő alatt a felmentés előtti időpontra kéri a munkaviszonya megszüntetését, a munkáltató köteles a munkavállaló által kért időpontban megszüntetni azt. A munkavállaló ezen joggyakorlása a munkaviszony megszüntetésének módját nem változtatja meg, tehát ebben az esetben is a munkáltatói felmondás lesz a megszüntetés jogcíme.

A felmondási idő számítása szempontjából nem kell figyelembe venni azt az egybefüggően legalább harminc napot meghaladó tartamot, amelyre a munkavállalót munkabér nem illette, meg kivéve:

- a szülési szabadság és a gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság,

- a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítése céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság három hónapot meg nem haladó tartamot

nem kell figyelembe venni.